Sadržaj

Uvod

Italija je europska država s najvećim brojem voda za kupanje, oko četvrtine od ukupno europskih. vode za kupanje naznačene su površinske slatke vode, struje (rijeke i potoci) ili jezera te morske vode u kojima se moguće kupati i baviti rekreacijskim ili sportskim aktivnostima. Nedvojbeno je da ove aktivnosti, često povezane sa slobodnim vremenom i odmorom, pozitivno utječu na dobrobit onih koji ih prakticiraju, no potrebno je da vode u kojima se odvijaju budu čiste, tj. bez onečišćenja i mikrobioloških (bakterija, virusa) ), je kemija.

Kvaliteta vode za kupanje temeljna je za očuvanje zdravlja građana i igra važnu ulogu i sa stajališta zaštite prirodnog okoliša i ekonomskih aspekata u sektoru turizma.

Gradonačelnici prije otvaranja sezone kupanja (razdoblje od 1. svibnja do 30. rujna) na temelju podataka koji se odnose na prethodnu sezonu kupanja te podataka uzorkovanja i analiza koje provode Regionalne agencije za zaštitu okoliša (ARPA) počevši od travnja identificirati područja:

  • kupanje, one za koje analize pokazuju da se poštuju svi zakonom propisani parametri
  • ne kupanje, nakon niza provjera nakon prevladavanja barem jednog zakonskog parametra, s ciljem razumijevanja je li prevladavanje stvarno ili slučajno. Tijekom provjera područja se mogu smatrati kao mjera opreza privremeno neprikladnim za kupanje

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 2003 Smjernice za sigurnost vodenih okoliša u kojima se provode rekreacijske aktivnosti, obalnih i kopnenih voda, koji su korišteni kao osnova za razvoj Europske direktive o vodi za kupanje.

Potencijalni izvori onečišćenja vode za kupanje uzrokovane ljudskim aktivnostima na kopnu uglavnom su nepročišćene otpadne vode, industrijski otpad i vode koje otječu s poljoprivrednih tla.

Drugi izvori onečišćenja mora uključuju ispuste s brodova i offshore platformi za proizvodnju energije, ali u posebnim slučajevima ne treba zanemariti pojavu atmosferskog taloženja.

Zakon o vodama za kupanje

Direktiva 2006/7/EC, koja objedinjuje ekološke i zdravstvene aspekte, uvela je duboke promjene u upravljanje vodama za kupanje i osigurala visoku razinu zaštite zdravlja kupača. Direktiva je razvijena na način da uzme u obzir ostale propise koji su na snazi ​​u sektoru voda (osobito Direktivu 91/271 / EEC, koja se odnosi na pročišćavanje komunalnih otpadnih voda; Direktivu 91/676 / EEC, koja se odnosi na zaštitu vode od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora i Direktiva 2000/60/EZ, koja uspostavlja opći okvir unutar Europske zajednice u vezi s vodom).

Italija je prenijela Direktivu 2006/7 / EZ zakonodavnim dekretom br. 116 od 30. svibnja 2008. i naknadnim dekretom od 30. ožujka 2010. (Narodne novine br. 97, 24. svibnja 2010.).

Najinovativniji i najvažniji sadržaji Direktive su:

  • posebne naznake nadležnih tijela za vodu za kupanje na nacionalnoj i lokalnoj razini
  • definiranje profila voda za kupanje, kojim se identificiraju i vrednuju mogući izvori onečišćenja koji mogu utjecati na njihovu kvalitetu. Na primjer, prisutnost kanalizacijskih odvoda i ispusta vodotoka kontaminiranih industrijskim, poljoprivrednim ili stočarskim aktivnostima; prisutnost strujanja u vodi ili stajaće vode u ulazu. Stoga je potrebno poznavati i uzeti u obzir fizičke karakteristike , zemljopisna i hidrološka područja područja oko voda za kupanje (sliv)
  • indikacije o upravljanju kratkotrajnim onečišćenjem, odnosno mikrobiološke kontaminacije koje kratkotrajno utječu na kvalitetu vode za kupanje (ne dulje od 72 sata). Ova vrsta onečišćenja može biti posljedica oštećenja infrastrukture transportnih sustava (cijevi) ili obrade otpadnih voda, značajnih meteoroloških događaja kao što su, na primjer, obilne kiše koje mogu uzrokovati istjecanje otpadne vode iz postrojenja za prikupljanje i pročišćavanje; poplava; erozija onečišćenih stočarskih, urbanih i poljoprivrednih područja. Ove okolnosti su najstrašnije za zdravlje kupača, stoga je potrebno brzo intervenirati kako bi se spriječila opasna izlaganja, čak i običnom dojavom koja savjetuje ili zabranjuje kupanje.
  • klasifikacija kakvoće vode za kupanje, na temelju njihove kontrole (monitoringa) za dovoljno dugo i stoga pouzdanije vremensko razdoblje, postavljeno na 4 godine. Vode za kupanje razvrstavaju se u 4 kategorije (izvrsne, dobre, dovoljne, loše) primjenom specifične formule na podatke kontrole dva mikrobiološka pokazatelja kakvoće: prisutnost crijevni enterokok I jescherichia coli. Kategorija "dovoljno" minimalni je prag kvalitete za kupanje. Kada je voda klasificirana kao "loša" kvaliteta 5 godina uzastopno, stavlja se trajna zabrana kupanja ili obavijest kojom se trajno odvraća od kupanja.

Direktiva 2006/7 / EZ zahtijeva od nadležnih tijela da jamče "odgovarajuću kvalitetu vode također u odnosu na čimbenike rizika koji nisu mikrobiološki agensi. Zapravo je moguće da pretjerani rast (cvjetanje) cijanobakterija, također poznatih kao plavo-zelene alge, može , koje se prirodno pojavljuju u kopnenim vodama, kao što su jezera ili rijeke, ili od otrovnih morskih algi, kao što su, na primjer, "Ostreopsis ovata, u obalnim vodama. Prisutnost ovih organizama može se povezati sa stvaranjem nekih toksina, koji iako prirodni, imaju štetne učinke na zdravlje. Istituto Superiore di Sanità (ISS) objavio je za nadležna tijela Smjernice za upravljanje rizicima koji proizlaze iz prisutnosti cijanobakterija i otrovnih morskih algi u vodama za kupanje.

U slučaju izvora kemijskog onečišćenja u blizini voda na kojima se obavljaju aktivnosti kupanja, nadležna tijela imaju zadaću provesti potrebne aktivnosti praćenja i procjene rizika te poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu zdravlja kupača.

Druga točka na kojoj Direktiva inzistira je informiranje javnosti, koje se smatra obvezom nadležnih tijela i jasnim pravom građana koji ih moraju primati primjereno, brzo i transparentno. Informacije same po sebi su moćan alat za kontinuirano poboljšati kvalitetu vode za kupanje jer turisti uče preferirati mjesta koja karakteriziraju kvalitetnije vode.

Učinci na zdravlje

Osim povoljnih učinaka na tjelesno i psihičko zdravlje koje proizlaze iz obavljanja rekreacijskih ili sportskih aktivnosti u vodi, loša kvaliteta vode za kupanje može uzrokovati i zdravstvene probleme te je stoga važno da se građani informiraju o uvjetima koji se odnose na kupanje. posjećeno područje i provjerite klasifikaciju kupanja i kakvoće vode, na primjer konzultirajući Portal za vode Ministarstva zdravlja.

Mogućnost utjecaja na zdravlje kupača povezana s prisutnošću kemijskih kontaminanata u vodi za kupanje općenito je zanemariva, zbog njihove vrlo niske koncentracije zbog razrjeđivanja u visokokvalitetnoj vodi, prisutnosti strujanja, adsorpcije (bliska veza) između sedimenata i tvari koje su slabo topljive u vodi ili do razgradnje. Međutim, u unutarnjim vodama, posebno u blizini odvoda i mirnih voda, ili prisutnost na obali ušća dalekosežne rijeke, prisutnost tvari, osobito ako imaju nadražujuća svojstva, mogu biti uzrok očnih, kožnih ili respiratornih poremećaja.

Mikrobiološka kontaminacija vode koja prima gradski otpad koji nije adekvatno obrađen može imati izraženije učinke: neke epidemiološke studije zapravo su ukazale na mogućnost zaraze gastrointestinalnim (npr. gastroenteritis) i respiratornim poremećajima.

Nakon obilnih kiša kvaliteta vode za kupanje može se pogoršati jer se zagađivači, mikrobiološki i kemijski, ispiru s tla i prenose preko rijeka do kupališta.

Kontrola kvalitete vode ima za cilj otkloniti pojavu gore opisanih simptoma.

Bez obzira na kvalitetu vode, prisutnost vodenih organizama sa sustavom uboda (kao što su meduze) ili otrovnih organizama (kao što su žižaci ili ribe pauci) može izazvati manje ili više ozbiljne posljedice po zdravlje.Obično su u našim morima učinci uboda, koliko god bili bolni, lokalni, sa stvaranjem mjehurića i oteklina koje samo rijetko daju temperaturu; njihova težina varira ovisno o opsegu i trajanju kontakta, osjetljivosti pojedinca i brzini pružanja prve pomoći.

Prisutnost cvjetanja cijanobakterija u vodama za kupanje, posebno u jezerima, povezuje se s učincima i simptomima kod kupača: uglavnom dermatitisom, gastroenteritisom i respiratornim poremećajima uslijed izravnog kontakta. U slučaju gutanja kontaminirane vode, primjerice tijekom plivanja kod odraslih ili kod djece dok se igraju pjene koje sadrže velike količine toksina koje proizvode cijanobakterije, mogu se pojaviti i drugi ozbiljniji učinci.

U talijanskim morsko-obalnim vodama već se nekoliko godina izvješćuje o prisutnosti otrovnih morskih algi, uključujući "Ostreopsis ovata, koji može proizvesti toksin s učincima na dišni sustav (simptomi slični gripi), ali i na srce i mišiće u najtežim slučajevima. Respiratorni poremećaji također su prijavljeni kod ljudi stacioniranih u blizini obale, a koji se pripisuju udisanju morskog aerosola, u posebno vjetrovitim danima, koji sadrži i otopljeni toksin i fragmente morske trave.

Najnegativnije posljedice vezane uz kupanje su, pak, utapanja i ozljede uzrokovane ronjenjem, za čiju prevenciju je bitno informirati se o sigurnosti plaže.

Aktivnosti kontrole vode za kupanje

Kontrola i upravljanje vodama za kupanje je djelatnost koja uključuje različita tijela:

  • Ministarstvo zdravstva, u suglasnosti s Ministarstvom zaštite okoliša i zemljišta: obavlja funkcije usmjeravanja i koordinacije aktivnosti, ažurira i integrira tablice i tehničke standarde, obrađuje podatke praćenja i prosljeđuje ih Europskoj komisiji
  • regije: planiraju i koordiniraju aktivnosti usmjerene na informiranje o kvaliteti vode za kupanje. Prije svake sezone kupanja utvrđuju točke na kojima će se provoditi monitoring. Uspostavljaju i ažuriraju profil vode za kupanje i informiraju građane. Identificiraju sve izvore zagađenje vode i proučiti radnje potrebne za uklanjanje ili ograničavanje njegovog utjecaja na kvalitetu vode za kupanje
  • Uobičajen: prije početka kupališne sezone predviđaju postavljanje odgovarajućih znakova za obavještavanje građana o kupanju i razvrstavanju voda s označavanjem mjesta pogodnog za čitanje. Tijekom sezone kupanja, u slučaju pojave onečišćenja, nalogom Gradonačelnika određuju područja na kojima je privremeno zabranjeno kupanje te naknadno, ako se uvjeti poprave, ukidaju donesene mjere.
  • ARPA (Regionalna agencija za zaštitu okoliša): obavlja tehničko-znanstvene poslove (uzorkovanje i analize vode) za potporu državi, regiji i općinama u području kupanja.

Gdje pronaći informacije o kvaliteti vode za kupanje

Ministarstvo zdravstva izradilo je Portal za vode kako bi u stvarnom vremenu pružao ažurirane informacije o kakvoći vode za kupanje, u svakoj pojedinoj općini, s podacima o mikrobiološkim parametrima (tekuće i prethodne godine), s fotografijama i satelitskim kartama.Tu je i aplikacija Ministarstva zdravstva "Portale Acque" za mobilne uređaje putem koje korisnik može provjeriti kupališnu sposobnost područja, eventualne zabrane kupanja, analitičke rezultate monitoringa, informacije o okolišu, sve kritične probleme u području i druge korisne informacije. Građani mogu aktivno komunicirati s Portalom slanjem dojava (primjerice, iznenadna pojava algi na pojedinim dijelovima obale) ili postavljanjem pitanja nakon čega će nadležna tijela morati provoditi mjere korisne za očuvanje zdravlja kupača.
Na portalu postoji i odjeljak označen kao Dobro je to znati gdje pronaći druge korisne informacije: kako se zaštititi od ultraljubičastog zračenja, brošure o morskim organizmima s otrovnim sustavima.

Također je moguće saznati stanje voda za kupanje u drugim zemljama Europske unije. Naime, Europska agencija za okoliš postavila je online alate koji omogućuju pristup podacima u programima za geoprostorno mapiranje kao što su Google Earth i Bing maps.

Bibliografija i poveznice za daljnje informacije

Ministarstvo zdravlja. Vodeni portal

Ministarstvo zdravlja. Vodeni portal (verzija za mobilne uređaje)

Europska agencija za okoliš

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Smjernice za sigurna rekreacijska vodena okruženja (engleski)

Direktiva 2006/7 / EC Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kvalitetom vode za kupanje (15. veljače 2006.)

ARPA Emilia Romagna. Vode za kupanje - Zakonska regulativa

Funari E, Manganelli M, Testai E (ur.). Ostreopsis usp. ovata: smjernice za upravljanje cvjetanjem u obalnim morskim okolišima u odnosu na kupanje i druge rekreacijske aktivnosti. Rim: Visoki institut za zdravlje; 2014. (ISTISAN Izvješća 14/19)

Funari E, Manganelli M, Testai E (ur.).Cijanobakterije: smjernice za upravljanje cvjetanjem u vodama za kupanje. Rim: Visoki institut za zdravlje; 2014. (ISTISAN Izvješća 14/20)

Izbor Urednika 2022

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Ultrazvuk su akustični valovi čija je frekvencija veća od ljudske sposobnosti da čuje zvukove.Primjena ultrazvuka u medicinskom području vrlo je široka: od utvrđivanja (dijagnostike) bolesti ili nastanka poremećaja (ultrazvuk, protokometrija).

Hipertireoza

Hipertireoza

Hipertireoza je bolest štitnjače uzrokovana prekomjernom proizvodnjom hormona štitnjače. Uzrokuje tjeskobu, gubitak težine, poremećaje spavanja

Gastroenteritis

Gastroenteritis

Gastroenteritisi su infekcije želuca i crijeva, uzrokovane rotavirusima ili bakterijama, vrlo česte, osobito u dojenčadi i djece mlađe od 5 godina.

Vitamin B12 i folat

Vitamin B12 i folat

Vitamin B12 i folat (ili vitamin B9) neophodni su za funkcioniranje crvenih krvnih stanica i živčanog sustava te su važni za metabolizam aminokiselina (a time i proteina) i masnih kiselina